ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 17 ส.ค. 2561 เวลา 12:30 น.
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

อีกช่องทางหนึ่่ง...สำหรับท่านที่มี user และมีสิทธิ/บทบาท เข้าใช้งานโปรแกรมที่ต้องการอยู่แล้ว
หากต้องการ reset หรือ unlock user เพียงอย่างเดียว สามารถติดต่อ it helpdesk โทร.1330 กด 5 กด 3 ได้ครับ


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

*** จากนโยบายของรัฐบาลฯ ที่ต้องการให้ระบบราชการลดการใช้สำเนาเอกสารที่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
รวมถึงเป็นภาระในการจัดเก็บของราชการ จึงขอ "ยกเลิกการแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ"
ในเอกสารแบบฟอร์มขอ username/password ทั้งนี้ท่านต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนในหนังสือ/แบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง
และมีผู้บริหารหน่วยงานลงนาม พร้อมออกเลขที่หนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญฯ //ขอบคุณครับ

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 ก.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง 
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (LTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก
|     4.7. Seamless for DMIS (HTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ทุกท่าน
เนื่องจากมีผู้ส่งคำร้องขอ user / ขอเพิ่มสิทธิ / ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตดำเนินการให้..ตามคำร้องที่ส่งมาดังกล่าวก่อน...
ขออภัยที่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ และไม่สามารถตอบ mail ได้เนื่องจากมีผู้ส่งเอกสารเข้ามาทาง mail จำนวนมากเช่นกัน...
ทั้งนี้..หากท่านมีคำถาม/สงสัยเกี่ยวกับการขอ user กรุณาติดต่อทางช่องทาง Line Group ด้านล่างนี้


และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย // ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้ขอ user รายใหม่ หรือ ท่านที่แจ้งเปลี่ยนหน่วยงาน
| สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
| ท่านต้องจัดทำหนังสือราชการ ออกเลขที่หนังสือให้เรียบร้อยตามระเบียบ/ระบบเอกสาร/หนังสือราชการ
| มายัง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
|
| ท่านที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สปสช.ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง เช่น
|      - ส่งเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ หรือไม่ได้ลงลายเซนต์โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
|      - ส่งมาเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
|
| หมายเหตุ :
|      - เพื่อความรวดเร็ว นอกจากส่งเอกสารแล้วท่านจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าเว็ปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย...
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ User ใหม่ หรือ ย้ายหน่วยงาน ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
ชนิดคำร้อง
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
7622
2018-07-10
ย้ายหน่วยงาน
00567 - สสอ.วังเหนือ
ณฐมน หxxx
41
7626
2018-07-10
User ใหม่
06878 - รพ.สต.แม่ลาป่าแก่ หมู่ที่ 03 ตำบลขุนแม่ลาน้อย
อรุณี พxxx
41
7627
2018-07-10
User ใหม่
10416 - สสช.บ้านปางผักหม
ชณัตฎา บxxx
41
7628
2018-07-10
ย้ายหน่วยงาน
06561 - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 08 ตำบลแม่ปืม
สุรวิชญ์ คxxx
41
7629
2018-07-10
ย้ายหน่วยงาน
06561 - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 08 ตำบลแม่ปืม
สุรวิชญ์ คxxx
41
7636
2018-07-11
User ใหม่
06650 - รพ.สต.บ้านท่าสุด หมู่ที่ 10 ตำบลนางแล
ประวิตร หxxx
40
7642
2018-07-12
ย้ายหน่วยงาน
06611 - รพ.สต.บ้านจำไก่ หมู่ที่ 06 ตำบลสันโค้ง
มะลิจันทร์ ตxxx
39
7643
2018-07-12
ย้ายหน่วยงาน
06611 - รพ.สต.บ้านจำไก่ หมู่ที่ 06 ตำบลสันโค้ง
มะลิจันทร์ ตxxx
39
7644
2018-07-12
ย้ายหน่วยงาน
06611 - รพ.สต.บ้านจำไก่ หมู่ที่ 06 ตำบลสันโค้ง
มะลิจันทร์ ตxxx
39
7645
2018-07-12
ย้ายหน่วยงาน
06611 - รพ.สต.บ้านจำไก่ หมู่ที่ 06 ตำบลสันโค้ง
มะลิจันทร์ ตxxx
39
7669
2018-07-16
ย้ายหน่วยงาน
06075 - รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโฮ่ง
ยุพิน ใxxx
35
7673
2018-07-16
User ใหม่
11170 - รพ.สอง
รวมพร รxxx
35
7677
2018-07-16
User ใหม่
06888 - รพ.สต.นาปู่ป้อม หมู่ที่ 01 ตำบลนาปู่ป้อม
ธนดล จxxx
35
7681
2018-07-17
ย้ายหน่วยงาน
06860 - รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ หมู่ที่ 07 ตำบลบ้านกาศ
มนูญ ไxxx
34
7683
2018-07-17
User ใหม่
N7216 - เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ชลธิชา ดxxx
34
7686
2018-07-17
User ใหม่
06619 - รพ.สต.ควร หมู่ที่ 03 ตำบลควร
กันต์กมล อxxx
34
7687
2018-07-17
User ใหม่
14027 - รพ.สต.ห้วยม่วง หมู่ที่ 02 ตำบลแม่สวด
ณิชานันท์ บxxx
34
7689
2018-07-17
ย้ายหน่วยงาน
06860 - รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ หมู่ที่ 07 ตำบลบ้านกาศ
มนูญ ไxxx
34
7690
2018-07-17
User ใหม่
06144 - รพ.สต.บ้านทาน หมู่ที่ 04 ตำบลจางเหนือ
นัฐพงษ์ แxxx
34
7699
2018-07-18
User ใหม่
06888 - รพ.สต.นาปู่ป้อม หมู่ที่ 01 ตำบลนาปู่ป้อม
ณัฐยาภรณ์ ชxxx
33
7700
2018-07-18
User ใหม่
06888 - รพ.สต.นาปู่ป้อม หมู่ที่ 01 ตำบลนาปู่ป้อม
นพมาศ ไxxx
33
7704
2018-07-18
ย้ายหน่วยงาน
06869 - รพ.สต.แม่ลาหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลแม่ลาหลวง
บุญส่ง เxxx
33
7709
2018-07-19
User ใหม่
06003 - รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านแอ่น
อรทัย ลxxx
32
7714
2018-07-19
User ใหม่
06022 - รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 08 ตำบลท่าวังตาล
ภานุภาพ ยxxx
32
7718
2018-07-19
User ใหม่
N7937 - เทศบาลตำบลเด่นชัย
อัจฉรา วxxx
32
7719
2018-07-19
User ใหม่
N7937 - เทศบาลตำบลเด่นชัย
อัจฉรา วxxx
32
7721
2018-07-19
ย้ายหน่วยงาน
06561 - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 08 ตำบลแม่ปืม
สุรวิชญ์ คxxx
32
7730
2018-07-20
ย้ายหน่วยงาน
06626 - รพ.สต.ขุนควร หมู่ที่ 03 ตำบลขุนควร
วาสนา ปxxx
31
7732
2018-07-20
ย้ายหน่วยงาน
06626 - รพ.สต.ขุนควร หมู่ที่ 03 ตำบลขุนควร
วาสนา ปxxx
31
7761
2018-07-24
User ใหม่
06428 - รพ.สต.ม่วงคำ หมู่ที่ 01 ตำบลสรอย
จริยา เxxx
27
7762
2018-07-24
User ใหม่
11507 - รพ.กองบิน 41
ไผ่ หxxx
27
7771
2018-07-24
User ใหม่
05945 - รพ.สต.บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม
ยุพิน ศxxx
27
7778
2018-07-25
User ใหม่
06571 - รพ.สต.แม่อิง หมู่ที่ 02 ตำบลแม่อิง
อัญชลี พxxx
26
7798
2018-07-26
User ใหม่
06563 - รพ.สต.ห้วยแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแก้ว
จุฑาลักษมี ปxxx
25
7799
2018-07-26
User ใหม่
N3238 - อบต.ห้วยแก้ว
ธีระวัฒน์ ศxxx
25
7830
2018-08-01
ย้ายหน่วยงาน
00038 - สสจ.ลำพูน
ศุภกฤษณ์ เxxx
19
7840
2018-08-01
User ใหม่
06153 - รพ.สต.บ้านศาลาคงลาน หมู่ที่ 01 ตำบลศาลา
นงค์ไว หxxx
19
7841
2018-08-01
User ใหม่
06153 - รพ.สต.บ้านศาลาคงลาน หมู่ที่ 01 ตำบลศาลา
นงค์ไว หxxx
19
7850
2018-08-02
ย้ายหน่วยงาน
11172 - รพ.หนองม่วงไข่
ภานุมาศ มxxx
18
7853
2018-08-03
User ใหม่
N8730 - อบต.แม่สุก
พิมวดี เxxx
17
7855
2018-08-03
ย้ายหน่วยงาน
06524 - รพ.สต.บ้านป่าแพะ หมู่ที่ 03 ตำบลแม่ขะนิง
วีระยุทธ ปxxx
17
7868
2018-08-06
User ใหม่
N3775 - อบต.ทุ่งน้าว
ขยางกูร เxxx
14
7875
2018-08-06
User ใหม่
05869 - รพ.สต.บ้านเป้า หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านเป้า
วรรณิศา วxxx
14
7880
2018-08-07
User ใหม่
10717 - รพ.พะเยา
วันเพ็ญ มxxx
13
7886
2018-08-07
User ใหม่
N1328 - อบต.สันทราย
จุฑามาศ โxxx
13
7892
2018-08-08
ย้ายหน่วยงาน
11143 - รพ.ทุ่งหัวช้าง
นภัทร โxxx
12
7903
2018-08-08
User ใหม่
12279 - รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที 1
กัญญากาญจน์ คxxx
12
7934
2018-08-10
User ใหม่
05811 - รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02 ตำบลช้างเผือก
อรกัญญา กxxx
10
7939
2018-08-10
ย้ายหน่วยงาน
00567 - สสอ.วังเหนือ
ณฐมน หxxx
10
7940
2018-08-10
ย้ายหน่วยงาน
00038 - สสจ.ลำพูน
ศุภกฤษณ์ เxxx
10
7955
2018-08-14
User ใหม่
N4687 - อบต.ทุ่งฮั้ว
ดวงพร สxxx
6
7964
2018-08-15
ย้ายหน่วยงาน
05811 - รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02 ตำบลช้างเผือก
จิตรลดา ใxxx
5
7968
2018-08-15
User ใหม่
05894 - รพ.สต.บ้านอมลอง หมู่ที่ 02 ตำบลแม่สาบ
นายนพดล ธxxx
5
7975
2018-08-15
User ใหม่
N4736 - เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
นายวรพงศ์ เxxx
5
7976
2018-08-15
User ใหม่
N1446 - เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
ศิริวรรณ ตxxx
5
7978
2018-08-16
User ใหม่
11143 - รพ.ทุ่งหัวช้าง
นันท์นภัส ทxxx
4
7979
2018-08-16
ย้ายหน่วยงาน
00038 - สสจ.ลำพูน
ศุภกฤษณ์ เxxx
4
7980
2018-08-16
User ใหม่
11204 - รพ.ปาย
อุตกฤษฏ์ ตxxx
4
7981
2018-08-16
User ใหม่
11179 - รพ.เชียงกลาง
พิชญาภา แxxx
4
7983
2018-08-16
User ใหม่
28823 - รพ.ดอยหลวง
ปิยะพร มxxx
4
7985
2018-08-16
User ใหม่
N4647 - อบต.แม่สุก
ธิติญา สxxx
4
7986
2018-08-16
User ใหม่
N6867 - เทศบาลตำบลบุญเรือง
ประพันธ์ เxxx
4
7989
2018-08-17
User ใหม่
11141 - รพ.บ้านโฮ่ง
รุ้งกาญ จxxx
3
7990
2018-08-17
User ใหม่
06343 - รพ.สต.วังธง หมู่ที่ 01 ตำบลวังธง
Wiriya Ixxx
3
7994
2018-08-17
User ใหม่
11180 - รพ.นาหมื่น
พูนสิริ แxxx
3
7995
2018-08-17
User ใหม่
06241 - รพ.สต.บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 07 ตำบลเวียงตาล
พิมพ์ใจ วxxx
3
7996
2018-08-17
User ใหม่
N4636 - อบต.บ้านหวด
อารยา ขxxx
3
7997
2018-08-17
User ใหม่
11180 - รพ.นาหมื่น
ณัฐรดา มxxx
3
7999
2018-08-17
User ใหม่
14357 - รพ.สต.บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 06 ตำบลต้นธง
กรวรรณ สxxx
3
8000
2018-08-17
User ใหม่
N8692 - อบต.ดอนแก้ว
ปทิตตา สxxx
3
8009
2018-08-19
User ใหม่
10713 - รพ.นครพิงค์
สรรสนีย์ บxxx
1

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด)
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน และ REP ไม่สามารถดู UC Statement)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - ขออนุมัติยาฯ : Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - ลงทะเบียนมะเร็ง : CPR)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     4.1. Seamless for DMIS (CKD) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     4.2. Seamless for DMIS (NAP) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP)
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
|     4.8. Seamless for DMIS (LTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก 
|     4.9. Seamless for DMIS (HTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 
| 5. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|     5.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|     5.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
| 6. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     6.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     6.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     6.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     6.4. โปรแกรมยา จ.2
|     6.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 7. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 8. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / เฉพาะรพ.สต.สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 9. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     9.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     9.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     9.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 10. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     10.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 10.2*)
|     10.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
| 11. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย (*ยกเลิก*)
| 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
|
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ** เรียน รพ.สต.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. **
| ท่านที่ส่งคำร้อง ขอ user มาแล้ว กรุณารอก่อน..
| ระบบยังไม่สามารถดำเนินการ ออก user ให้ท่านได้จนกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนฯ รพ.จะแล้วเสร็จ
|  
| ** รพ.สต.ที่ส่งเอกสารให้คุณเทพวิจิตร แล้ว สามารถตรวจสอบรายชือได้ที่ ... [=LINK=] ** update 30 มี.ค.61
|  
| เมื่อผลการขึ้นทะเบียนเสร็จแล้ว..จึงจะนำข้อมูลมาออก user ให้ท่านต่อไป...
|  
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่...
| คุณเทพวิจิตร โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
|  
| จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนหน่วยบริการ/งานลงทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานลงทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานลงทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 มี.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21 พ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ยกเลิก การขอ user สำหรับโปรแกรม ข้อ 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
| เนื่องจาก PM แจ้งยกเลิกการใช้งานโปรแกรมฯ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 ต.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 ก.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 มิ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 มี.ค.2560 : เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็ปไซด์ฯ
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_1PAGE.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 พ.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|         4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|         4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร