ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จาก web site สปสช.

Image

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสุขภาพ และการให้บริการแก่หน่วยบริการ ได้แก่ ข้อมูลประชากร แยกรายสิทธิ กลุ่มอายุ เพศ

โดยจะ Link ไปยังระบบรายงาน ข้อมูลประชากร Web สปสช. โดยสามารถเลือกดูข้อมูลทั้งประเทศ รายเขต รายจังหวัด รายหน่วยบริการได้ หรือเลือกช่วงเวลา ช่วงเดือนที่ต้องการได้

Web Link ข้อมูลหน่วยบริการ

สารสนเทศ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

Image

แนะนำโปรแกรมใหม่ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย HD PD ในกรณี เกิดอุทกภัย หรือภัยพิบัติ โปรแกรมสามารถตรวจสอบหน่วยบริการ HD / PD ที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ และบอกได้ในพื้นที่ผู้ป่วยอพยพไปถึง สามารถใช้บริการที่ใดได้ใกล้ที่สุด โดย Link มาจาก โปรแกรม TRDRTF ของ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

ข้อมูลรายโรคเฉพาะ

Craniotomy / Newborn

  • รายงานการให้บริการกรณี Case Craniotomy
  • รายงานการให้บริการกรณี Case Newborn

อื่น ๆ

ติดต่อเรา

Our Location

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ ชั้น ๒
เลขที่ ๖ ถ.มหิดล ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

Phone: 081-882-0814
Email: tanapon.m@nhso.go.th