ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 22 ต.ค. 2561 เวลา 09:30 น.
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

อีกช่องทางหนึ่่ง...สำหรับท่านที่มี user และมีสิทธิ/บทบาท เข้าใช้งานโปรแกรมที่ต้องการอยู่แล้ว
หากต้องการ reset หรือ unlock user เพียงอย่างเดียว สามารถติดต่อ it helpdesk โทร.1330 กด 5 กด 3 ได้ครับ


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

*** จากนโยบายของรัฐบาลฯ ที่ต้องการให้ระบบราชการลดการใช้สำเนาเอกสารที่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
รวมถึงเป็นภาระในการจัดเก็บของราชการ จึงขอ "ยกเลิกการแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ"
ในเอกสารแบบฟอร์มขอ username/password ทั้งนี้ท่านต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนในหนังสือ/แบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง
และมีผู้บริหารหน่วยงานลงนาม พร้อมออกเลขที่หนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญฯ //ขอบคุณครับ

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 ก.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง 
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (LTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก
|     4.7. Seamless for DMIS (HTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ทุกท่าน
เนื่องจากมีผู้ส่งคำร้องขอ user / ขอเพิ่มสิทธิ / ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตดำเนินการให้..ตามคำร้องที่ส่งมาดังกล่าวก่อน...
ขออภัยที่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ และไม่สามารถตอบ mail ได้เนื่องจากมีผู้ส่งเอกสารเข้ามาทาง mail จำนวนมากเช่นกัน...
ทั้งนี้..หากท่านมีคำถาม/สงสัยเกี่ยวกับการขอ user กรุณาติดต่อทางช่องทาง Line Group ด้านล่างนี้


และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย // ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้ขอ user รายใหม่ หรือ ท่านที่แจ้งเปลี่ยนหน่วยงาน
| สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
| ท่านต้องจัดทำหนังสือราชการ ออกเลขที่หนังสือให้เรียบร้อยตามระเบียบ/ระบบเอกสาร/หนังสือราชการ
| มายัง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
|
| ท่านที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สปสช.ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง เช่น
|      - ส่งเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ หรือไม่ได้ลงลายเซนต์โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
|      - ส่งมาเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
|
| หมายเหตุ :
|      - เพื่อความรวดเร็ว นอกจากส่งเอกสารแล้วท่านจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าเว็ปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย...
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ User ใหม่ หรือ ย้ายหน่วยงาน ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
ชนิดคำร้อง
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
8078
2018-09-10
User ใหม่
10717 - รพ.พะเยา
เกหลั่น ปxxx
42
8091
2018-09-13
User ใหม่
06153 - รพ.สต.บ้านศาลาคงลาน หมู่ที่ 01 ตำบลศาลา
นางนงค์ไว xxx
39
8093
2018-09-16
ย้ายหน่วยงาน
06208 - รพ.สต.บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 02 ตำบลแม่ถอด
วิจิตรา อxxx
36
8100
2018-09-17
ย้ายหน่วยงาน
06110 - รพ.สต.บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยยาบ
เฉลิมชนม์ ศxxx
35
8110
2018-09-18
ย้ายหน่วยงาน
06837 - รพ.สต.นาปลาจาด หมู่ที่ 04 ตำบลห้วยผา
เรวัตร วxxx
34
8142
2018-09-27
ย้ายหน่วยงาน
06110 - รพ.สต.บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 09 ตำบลห้วยยาบ
เฉลิมชนม์ ศxxx
25
8145
2018-09-27
ย้ายหน่วยงาน
06837 - รพ.สต.นาปลาจาด หมู่ที่ 04 ตำบลห้วยผา
เรวัตร วxxx
25
8148
2018-09-28
User ใหม่
11144 - รพ.ป่าซาง
สุพิชชา กxxx
24
8162
2018-10-01
ย้ายหน่วยงาน
06840 - รพ.สต.แม่สุริน หมู่ที่ 03 ตำบลขุนยวม
เขมนันท์ นxxx
21
8167
2018-10-02
User ใหม่
06231 - รพ.สต.บ้านปงกา ตำบลแม่กว๊ะ หมู่ที่ 04 ตำบลแม่กัวะ
ณิชาภัทร ทxxx
20
8171
2018-10-03
User ใหม่
06085 - รพ.สต.บ้านแม่เทย หมู่ที่ 06 ตำบลแม่ตืน
สุพัตรา พxxx
19
8176
2018-10-04
User ใหม่
11189 - รพ.เทิง
อฐิรชน ปxxx
18
8190
2018-10-08
ย้ายหน่วยงาน
J1449 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ม่อนจอง
เจริญ ปxxx
14
8191
2018-10-08
ย้ายหน่วยงาน
06840 - รพ.สต.แม่สุริน หมู่ที่ 03 ตำบลขุนยวม
เขมนันท์ นxxx
14
8192
2018-10-09
User ใหม่
N8705 - เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
สุชานันท์ หxxx
13
8193
2018-10-09
User ใหม่
05826 - รพ.สต.บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปะ
จักราพจน์ อxxx
13
8194
2018-10-10
User ใหม่
11142 - รพ.ลี้
ถนอมศรี กxxx
12
8195
2018-10-10
User ใหม่
06422 - รพ.สต.บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง
นฤมล สxxx
12
8196
2018-10-10
User ใหม่
06422 - รพ.สต.บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง
นฤมล สxxx
12
8197
2018-10-10
User ใหม่
11146 - รพ.แม่เมาะ
พัทจารี สxxx
12
8199
2018-10-10
ย้ายหน่วยงาน
23429 - รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศิวะพร ไxxx
12
8202
2018-10-11
User ใหม่
N3217 - อบต.อ่างทอง
อัญชลี หxxx
11
8203
2018-10-11
User ใหม่
N1157 - เทศบาลตำบลป่าตาล
ธนิษตา หxxx
11
8212
2018-10-17
User ใหม่
41510 - คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาการทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกรัตน์ มxxx
5
8213
2018-10-17
User ใหม่
41510 - คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาการทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมทินี แxxx
5
8214
2018-10-17
User ใหม่
41510 - คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาการทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มัลลิกา เxxx
5
8216
2018-10-17
User ใหม่
41374 - รพ.ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง
วีรชัย จxxx
5
8219
2018-10-17
User ใหม่
xxx
5
8220
2018-10-17
User ใหม่
xxx
5
8221
2018-10-17
User ใหม่
xxx
5
8222
2018-10-17
User ใหม่
xxx
5
8223
2018-10-17
User ใหม่
11119 - รพ.จอมทอง
รฐา ศxxx
5
8228
2018-10-17
User ใหม่
05826 - รพ.สต.บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปะ
จักราพจน์ อxxx
5
8231
2018-10-18
User ใหม่
06010 - รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 02 ตำบลม่อนจอง
วิทวัส ชxxx
4
8232
2018-10-18
User ใหม่
J1449 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ม่อนจอง
พรทิพย์ มxxx
4
8233
2018-10-18
ย้ายหน่วยงาน
J1449 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ม่อนจอง
เจริญ ปxxx
4
8234
2018-10-18
User ใหม่
N7921 - เทศบาลตำบลเวียงชัย
นันทพร คxxx
4
8236
2018-10-19
User ใหม่
10718 - รพ.เชียงคำ
ขวัญชนก ตxxx
3
8237
2018-10-19
User ใหม่
N4743 - เทศบาลตำบลดงดำ
ถนอมศรี กxxx
3
8238
2018-10-19
User ใหม่
11195 - รพ.แม่สรวย
สุดาพร จxxx
3
8240
2018-10-22
ย้ายหน่วยงาน
06219 - รพ.สต.บ้านนาคต หมู่ที่ 03 ตำบลป่าตัน
เบญจวรรณ วxxx
0

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด)
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน และ REP ไม่สามารถดู UC Statement)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - ขออนุมัติยาฯ : Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - ลงทะเบียนมะเร็ง : CPR)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     4.1. Seamless for DMIS (CKD) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     4.2. Seamless for DMIS (NAP) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP)
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
|     4.8. Seamless for DMIS (LTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก 
|     4.9. Seamless for DMIS (HTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 
| 5. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|     5.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|     5.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
| 6. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     6.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     6.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     6.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     6.4. โปรแกรมยา จ.2
|     6.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 7. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 8. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / เฉพาะรพ.สต.สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 9. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     9.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     9.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     9.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 10. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     10.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 10.2*)
|     10.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
| 11. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย (*ยกเลิก*)
| 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
|
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ** เรียน รพ.สต.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. **
| ท่านที่ส่งคำร้อง ขอ user มาแล้ว กรุณารอก่อน..
| ระบบยังไม่สามารถดำเนินการ ออก user ให้ท่านได้จนกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนฯ รพ.จะแล้วเสร็จ
|  
| ** รพ.สต.ที่ส่งเอกสารให้คุณเทพวิจิตร แล้ว สามารถตรวจสอบรายชือได้ที่ ... [=LINK=] ** update 30 มี.ค.61
|  
| เมื่อผลการขึ้นทะเบียนเสร็จแล้ว..จึงจะนำข้อมูลมาออก user ให้ท่านต่อไป...
|  
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่...
| คุณเทพวิจิตร โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
|  
| จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนหน่วยบริการ/งานลงทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานลงทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานลงทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 มี.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21 พ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ยกเลิก การขอ user สำหรับโปรแกรม ข้อ 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
| เนื่องจาก PM แจ้งยกเลิกการใช้งานโปรแกรมฯ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 ต.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 ก.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 มิ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 มี.ค.2560 : เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็ปไซด์ฯ
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_1PAGE.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 พ.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|         4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|         4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร