ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center update ล่าสุดวันที่ : 18 ก.พ. 2562 เวลา 09:10 น.
(update รอบปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์)

อีกช่องทางหนึ่่ง...สำหรับท่านที่มี user และมีสิทธิ/บทบาท เข้าใช้งานโปรแกรมที่ต้องการอยู่แล้ว
หากต้องการ reset หรือ unlock user เพียงอย่างเดียว สามารถติดต่อ it helpdesk โทร.1330 กด 5 กด 3 ได้ครับ


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :     
 
*** เรียน ท่านที่ส่งคำร้องเข้าระบบแล้ว โปรดรอการอนุมัติดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ก่อนครับ...
*** กรุณาอย่าส่งซ้ำ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการพิจารณามากขึ้น
*** ขอบคุณมากครับ...

*** จากนโยบายของรัฐบาลฯ ที่ต้องการให้ระบบราชการลดการใช้สำเนาเอกสารที่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
รวมถึงเป็นภาระในการจัดเก็บของราชการ จึงขอ "ยกเลิกการแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ"
ในเอกสารแบบฟอร์มขอ username/password ทั้งนี้ท่านต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนในหนังสือ/แบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง
และมีผู้บริหารหน่วยงานลงนาม พร้อมออกเลขที่หนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญฯ //ขอบคุณครับ

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ทุกท่าน
เนื่องจากมีผู้ส่งคำร้องขอ user / ขอเพิ่มสิทธิ / ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตดำเนินการให้..ตามคำร้องที่ส่งมาดังกล่าวก่อน...
ขออภัยที่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ และไม่สามารถตอบ mail ได้เนื่องจากมีผู้ส่งเอกสารเข้ามาทาง mail จำนวนมากเช่นกัน...
ทั้งนี้..หากท่านมีคำถาม/สงสัยเกี่ยวกับการขอ user กรุณาติดต่อทางช่องทาง Line Group ด้านล่างนี้


และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย // ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้ขอ user รายใหม่ หรือ ท่านที่แจ้งเปลี่ยนหน่วยงาน
| สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
| ท่านต้องจัดทำหนังสือราชการ ออกเลขที่หนังสือให้เรียบร้อยตามระเบียบ/ระบบเอกสาร/หนังสือราชการ
| มายัง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
|
| ท่านที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สปสช.ไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง เช่น
|      - ส่งเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ หรือไม่ได้ลงลายเซนต์โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
|      - ส่งมาเฉพาะสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
|
| หมายเหตุ :
|      - เพื่อความรวดเร็ว นอกจากส่งเอกสารแล้วท่านจะต้องกรอกข้อมูลในหน้าเว็ปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย...
|
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** คำร้องขอ User ใหม่ หรือ ย้ายหน่วยงาน ที่ส่งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม...
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการออก user ให้ท่าน เมื่อได้รับเอกสาร แล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอ user ลงลายเซนต์หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่
>>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/dcuser_form.doc
*** คำร้องขอ user ใหม่ ที่ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยัน ภายใน 30 วัน ถือว่าท่านไม่ต้องการขอ user นั้นแล้ว
ดังนั้น ขออนุญาต ยกเลิกคำร้องดังกล่าวออกจากระบบ หากท่านยังคงยืนยันขอ user อยู่ กรุณา แจ้งส่งคำร้องเข้ามาใหม่
เลขที่
คำร้อง
วันที่-เวลา
ชนิดคำร้อง
หน่วยบริการ
ชื่อ
ส่งคำร้องมาแล้ว
(วัน)
8637
2019-01-22
User ใหม่
11166 - รพ.ร้องกวาง
พิมพ์ชนก สxxx
28
8650
2019-01-23
ย้ายหน่วยงาน
N8896 - อบต.แม่ลาหลวง
แสงดาว พxxx
27
8658
2019-01-24
ย้ายหน่วยงาน
00567 - สสอ.วังเหนือ
ณฐมน หxxx
26
8663
2019-01-24
ย้ายหน่วยงาน
11126 - รพ.แม่อาย
อ้อมใจ ศxxx
26
8681
2019-01-28
User ใหม่
N2591 - อบต.สถาน
พันธ์ยิต สxxx
22
8687
2019-01-29
User ใหม่
11195 - รพ.แม่สรวย
กมลทิพย์ คxxx
21
8696
2019-01-29
User ใหม่
N2604 - อบต.นาซาว
ธัญสิริ คxxx
21
8704
2019-01-29
User ใหม่
00041 - สสจ.แพร่
ทินกร พxxx
21
8708
2019-01-30
ย้ายหน่วยงาน
11139 - รพ.แม่ออน
กิตติพงษ์ ทxxx
20
8709
2019-01-30
User ใหม่
11139 - รพ.แม่ออน
เพ็ญนภา ขxxx
20
8713
2019-01-30
User ใหม่
N3793 - อบต.ตำหนักธรรม
วิยะดา เxxx
20
8721
2019-01-30
User ใหม่
11129 - รพ.สันกำแพง
สุภาภรณ์ สxxx
20
8722
2019-01-31
User ใหม่
00590 - สสอ.หนองม่วงไข่
ศิริพร ดxxx
19
8723
2019-01-31
User ใหม่
00590 - สสอ.หนองม่วงไข่
ศิริพร ดxxx
19
8727
2019-01-31
User ใหม่
12279 - รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที 1
ภคมน เxxx
19
8736
2019-02-01
User ใหม่
06856 - รพ.สต.แพมบก หมู่ที่ 06 ตำบลทุ่งยาว
อชิรญาณ์ ศxxx
18
8744
2019-02-01
User ใหม่
06873 - รพ.สต.ละอูบ หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยห้อม
พนาสันต์ นxxx
18
8745
2019-02-01
User ใหม่
00633 - สสอ.ปาย
จันทร์ทิพย์ มxxx
18
8762
2019-02-04
ย้ายหน่วยงาน
11157 - รพ.เมืองปาน
จันจิรา นxxx
15
8766
2019-02-05
User ใหม่
N8681 - เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
พันธ์เครือ เxxx
14
8767
2019-02-05
ย้ายหน่วยงาน
10713 - รพ.นครพิงค์
ศรีพรรณ วxxx
14
8768
2019-02-05
ย้ายหน่วยงาน
10713 - รพ.นครพิงค์
ศรีพรรณ วxxx
14
8770
2019-02-05
User ใหม่
11156 - รพ.ห้างฉัตร
ภัทราพร วxxx
14
8771
2019-02-05
User ใหม่
10713 - รพ.นครพิงค์
ศรีทุน ขxxx
14
8772
2019-02-05
ย้ายหน่วยงาน
05811 - รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 02 ตำบลช้างเผือก
เสาวภา ไxxx
14
8778
2019-02-05
User ใหม่
11132 - รพ.ฮอด
รศร ดxxx
14
8797
2019-02-05
User ใหม่
06025 - รพ.สต.บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลเปียงหลวง
ณัฐพล พxxx
14
8798
2019-02-05
User ใหม่
N1374 - อบต.ดอนเปา
ทรงวิทย์ จxxx
14
8810
2019-02-05
User ใหม่
N1350 - อบต.แม่แดด
สมิทธ์ ศxxx
14
8831
2019-02-06
User ใหม่
N1409 - เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
อรุณี สxxx
13
8833
2019-02-06
User ใหม่
N1431 - เทศบาลตำบลท่ากว้าง
นวพล แxxx
13
8835
2019-02-06
User ใหม่
N1414 - เทศบาลตำบลหนองหาร
ณรงค์ฤทธิ์ อxxx
13
8836
2019-02-06
User ใหม่
00537 - สสอ.ฝาง
กันต์กนิษฐ์ สxxx
13
8838
2019-02-06
ย้ายหน่วยงาน
00541 - สสอ.สันกำแพง
สุมิตรา ไxxx
13
8839
2019-02-06
User ใหม่
00547 - สสอ.สารภี
อนุรักษ์ ตxxx
13
8841
2019-02-06
User ใหม่
N8902 - เทศบาลตำบลปงยางคก
ปรีชา คxxx
13
8842
2019-02-06
User ใหม่
N8902 - เทศบาลตำบลปงยางคก
รัตนาภรณ์ อxxx
13
8850
2019-02-07
User ใหม่
00559 - สสอ.บ้านธิ
ดำรงค์เดช มxxx
12
8851
2019-02-07
User ใหม่
00558 - สสอ.ป่าซาง
ไกรศิลป์ ศxxx
12
8856
2019-02-07
User ใหม่
N7230 - เทศบาลตำบลวังผาง
กฤติยา รxxx
12
8857
2019-02-07
User ใหม่
11142 - รพ.ลี้
จินดา ฟxxx
12
8859
2019-02-07
User ใหม่
06095 - รพ.สต.บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 05 ตำบลทุ่งหัวช้าง
รัชนี คxxx
12
8860
2019-02-07
ย้ายหน่วยงาน
J7237 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.ริมปิง
จิราวัฒน์ วxxx
12
8876
2019-02-08
User ใหม่
N7224 - เทศบาลนครลำปาง
มาลาภรณ์ สxxx
11
8877
2019-02-08
User ใหม่
N7224 - เทศบาลนครลำปาง
มาลาภรณ์ สxxx
11
8878
2019-02-08
User ใหม่
N7224 - เทศบาลนครลำปาง
สุภาศรี ธxxx
11
8880
2019-02-08
User ใหม่
N4644 - เทศบาลตำบลบ้านสา
นันทพร เxxx
11
8882
2019-02-08
ย้ายหน่วยงาน
00564 - สสอ.เสริมงาม
ณรงค์ กxxx
11
8885
2019-02-08
ย้ายหน่วยงาน
J4748 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.ลี้
กรศิริ ปxxx
11
8891
2019-02-08
User ใหม่
06178 - รพ.สต.บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 04 ตำบลปงดอน
พิชญานิน ชxxx
11
8892
2019-02-08
User ใหม่
06122 - รพ.สต.บ้านแม่กืย หมู่ที่ 09 ตำบลปงแสนทอง
ปรัชญา มxxx
11
8897
2019-02-08
User ใหม่
N7224 - เทศบาลนครลำปาง
รสสุคนธ์ ศxxx
11
8899
2019-02-08
User ใหม่
J4631 - กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ใหม่พัฒนา
โสภณา พxxx
11
8902
2019-02-08
User ใหม่
06210 - รพ.สต.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเถินบุรี
เสาวลักษณ์ ธxxx
11
8903
2019-02-08
User ใหม่
N4630 - เทศบาลตำบลศาลา
ลภัสนันท์ ทxxx
11
8906
2019-02-08
User ใหม่
N8733 - เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
ขวัญชนก ทxxx
11
8909
2019-02-08
User ใหม่
77507 - ศสช.เมืองม่อนกระทิง
รสสุคนธ์ ศxxx
11
8910
2019-02-10
User ใหม่
06135 - รพ.สต.บ้านท่าขัว หมู่ที่ 04 ตำบลบ่อแฮ้ว
ดวงแข สxxx
9
8915
2019-02-11
User ใหม่
10672 - รพ.ลำปาง
มาลาภรณ์ สxxx
8
8923
2019-02-13
User ใหม่
10714 - รพ.ลำพูน
อำนาจ ไxxx
6
8928
2019-02-13
User ใหม่
06210 - รพ.สต.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเถินบุรี
เสาวลักษณ์ ธxxx
6
8929
2019-02-13
User ใหม่
11170 - รพ.สอง
ชินกฤต พxxx
6
8935
2019-02-14
User ใหม่
06132 - รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป้า
แสงเดือน ปxxx
5
8936
2019-02-15
User ใหม่
41509 - รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อัจฉราภรณ์ กxxx
4
8939
2019-02-18
User ใหม่
06877 - รพ.สต.บ้านแม่ฮุ หมู่ที่ 04 ตำบลแม่ลาน้อย
พร้อมรัก ชxxx
1
8940
2019-02-18
ย้ายหน่วยงาน
06675 - รพ.สต.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 01 ตำบลเมืองชุม
ปรเมนทร์ อxxx
1
8941
2019-02-18
ย้ายหน่วยงาน
06671 - รพ.สต.บ้านดงมะตึ๋น หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม
ดุลยภาพ ปxxx
1
8942
2019-02-18
ย้ายหน่วยงาน
14999 - รพ.สต.เมืองชุม หมู่ที่ 07 ตำบลเมืองชุม
สมคิด เxxx
1

#========================================================================
| เรียน ผู้ใช้งาน "ระบบตรวจสอบ USER ในระบบ DATA CENTER สปสช."
|
| ระบบ/โปรแกรม ที่สามารถออก user ให้ได้ มีดังนี้ :-
|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
| 2. National Clearing House (NCH)
|     2.1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client)
|     2.2. E-Claim (ทั้งหมด)
|     2.3. E-Claim (เฉพาะ - รายงานการเงิน และ REP ไม่สามารถดู UC Statement)
|     2.4. E-Claim (เฉพาะ - ขออนุมัติยาฯ : Prior Authorize)
|     2.5. E-Claim (เฉพาะ - ลงทะเบียนมะเร็ง : CPR)
| 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     3.1. DMIS-HD (สิทธิ อปท.) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.2. DMIS-CAPD (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
|     3.3. DMIS-KT (สิทธิ UC) - ใช้บันทึกข้อมูล การเงินไม่จำเป็นต้องขอ
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     4.1. Seamless for DMIS (CKD) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
|     4.2. Seamless for DMIS (NAP) ใช้ดู REP ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP)
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
|     4.8. Seamless for DMIS (LTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก
|     4.9. Seamless for DMIS (HTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
| 5. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|     5.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|     5.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
| 6. ระบบสารสนเทศด้านยา สปสช.
|     6.1. ระบบฐานข้อมูล Drug Catalogue
|     6.2. โปรแกรมยาจิตเวช (*ยกเลิก*)
|     6.3. โปรแกรมยาต้านพิษ
|     6.4. โปรแกรมยา จ.2
|     6.5. โปรแกรมยา clopidogrel
| 7. ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
| 8. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (OP/PP Individual Data) / เฉพาะรพ.สต.สามารถใช้เข้า ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ได้
| 9. ระบบตรวจสอบเวชระเบียน
|     9.1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
|     9.2. ระบบอุทธรณ์ออนเว็ป (Audit Online)
|     9.3. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
| 10. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     10.1. ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ข้อ 10.2*)
|     10.2. ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
| 11. ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking)
| 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย (*ยกเลิก*)
| 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
|
| *** สำหรับระบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ (PM) แต่ละเรื่องโดยตรง ****
|
| หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นายณัฏฐธร มโนวร โทร.090 197 5145
| e-mail : cmi.oppp@hotmail.com
|
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ** เรียน รพ.สต.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. **
| ท่านที่ส่งคำร้อง ขอ user มาแล้ว กรุณารอก่อน..
| ระบบยังไม่สามารถดำเนินการ ออก user ให้ท่านได้จนกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนฯ รพ.จะแล้วเสร็จ
|  
| ** รพ.สต.ที่ส่งเอกสารให้คุณเทพวิจิตร แล้ว สามารถตรวจสอบรายชือได้ที่ ... [=LINK=] ** update 30 มี.ค.61
|  
| เมื่อผลการขึ้นทะเบียนเสร็จแล้ว..จึงจะนำข้อมูลมาออก user ให้ท่านต่อไป...
|  
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่...
| คุณเทพวิจิตร โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
|  
| จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนหน่วยบริการ/งานลงทะเบียนบุคลากร อปท.
| ระบบนี้ไม่สามารถดำเนินการกับ user กลุ่มนี้ได้...หากท่านต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ขอ user ใหม่, แก้ไข/ปลดล็อค user
| กรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
| (1) งานลงทะเบียนหน่วยบริการ :-
|      กรุณาติดต่อ นายทะเบียนจังหวัด หรือ คุณมงคล (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) e-mail : mongkol.n@nhso.go.th
| (2) งานลงทะเบียนบุคลากร อปท. :-
|      กรุณาติดต่อ คุณเทพวิจิตร (สปสช.เขต 1 เชียงใหม่) โทร. 085-2301678, e-mail : thepwijitr.l@nhso.go.th
| ขอบคุณครับ...
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 ก.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (LTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนตับในเด็ก
|     4.7. Seamless for DMIS (HTD) ใช้ดู REP ระบบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30 มี.ค.2561 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 13. ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21 พ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ยกเลิก การขอ user สำหรับโปรแกรม ข้อ 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
| เนื่องจาก PM แจ้งยกเลิกการใช้งานโปรแกรมฯ
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 ต.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.6. Seamless for DMIS (HEM) ใช้ดู REP ระบบบริหารโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย
|     4.7. Seamless for DMIS (MTB) ใช้ดู REP ระบบบริหารจัดการโรคเฉพาะ (วัณโรค)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 ก.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| 4. ระบบบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายงบกองทุน (Seamless For DMIS)
|     ...
|     4.3. Seamless for DMIS (DOW) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (กลุ่มอาการดาวน์)
|     4.4. Seamless for DMIS (TLM) ใช้ดู REP ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย)
|     4.5. Seamless for DMIS (TSH) ใช้ดู REP ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สำหรับเด็กแรกเกิด
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 มิ.ย.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 12. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 มี.ค.2560 : เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้งานเว็ปไซด์ฯ
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_1PAGE.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 พ.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
| >>> 4. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
|         4.1. DMIS-HT (การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ)
|         4.2. DMIS-LT (การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 ม.ค.2560 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-NAP)
|     - ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
|     - (*ยกเลิก*) ระบบบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย (*ย้ายไปรวมกับ ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด*)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 พ.ย.2559 : รายละเอียดที่ปรับปรุง
| ปรับปรุงสิทธิ/บทบาท ที่สามารถดำเนินการออก user ให้ได้เพิ่มเติม
|     - Seamless for DMIS (DMIS-CKD)
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 พ.ย.2558 : ปรับปรุงไฟล์เอกสารแนะนำการใช้งานระบบฯ update วันที่ 4 พ.ย.2558
| สามารถ download ได้ที่
| >>> http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/DC_USER_20151104.pdf
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ::.
อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5328 5355     โทรสาร 0 5328 5364
webmaster by ณัฏฐธร มโนวร